Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, 2ος όροφος


  +302613603551, +302613603556, fax: +302610994579

  • Ορθοπαιδική Κλινική

    Ορθοπαιδική Κλινική

    Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών

Ορθοπαιδική Κλινική

Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών

Τμήματα

Τμήματα ορθοπαιδικής κλινικής

Προσωπικό

Προσωπικό ορθοπαιδικής κλινικής

Έρευνα

Δημοσιεύσεις, Διατριβές, Ερευνητικά Πρωτόκολλα

Εκπαιδευτική Δραστηριοτητα

Εκπαίδευση Φοιτητών, Εργαστήρια, Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κλινικής

Τμήματα

Ιατροί