Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, 2ος όροφος


  +302613603551, +302613603556, fax: +302610994579

Σεμινάριο Κακώσεων Πυελικού Δακτυλίου της Κοτύλης

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΛΙΑΤΗΣ

Σεμινάριο Κακώσεων
Πυελικού Δακτυλίου
της Κοτύλης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ MD, PhD

11–12 Νοεμβρίου 2023

11 Διαλέξεις στο Συνεδριακό
& Πολιτιστικό Κέντρο

12 Cadaveric Workshop
στο Εργαστήριο Ανατομίας
Πανεπιστημίου Πατρών

Πάτρα, Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο
Πανεπιστημίου Πατρών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,


Εκ μέρους της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών
με χαρά σας προσκαλούμε στο Σεμινάριο με θέμα: «Κακώσεων Πυελικού Δακτυλίου και
της Κοτύλης» που θα λάβει χώρα στην Πάτρα, στις 11-12 Νοεμβρίου 2023.


Με στόχο και φιλοδοξία τη διοργάνωση μιας επιστημονικής εκδήλωσης υψηλού επιστη-
μονικού επιπέδου για τα κατάγματα του πυελικού δακτυλίου και της κοτύλης, τα οποία
συνεχίζουν να αποτελούν πρόκληση, τόσο για ασθενείς με κακώσεις υψηλής ενέργειας,
όσο και για ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας με «κατάγματα ευθραυστότητας» (fragility
fractures) προσκαλέσαμε να μας τιμήσουν με την παρουσία τους διακεκριμένοι συνά-
δελφοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό.


Το Σεμινάριο αυτό έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει και τις δύο οντότητες με επιλεγμένες
διαλέξεις και πρακτική άσκηση.


Με χαρά σας καλωσορίζουμε.

Βασίλειος Αθανασίου MD, PhD
Διευθυντής ΕΣΥ
Ορθοπαιδικής Κλινικής

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών

Ιωάννης Γκλιάτης
Διευθυντής – Καθηγητής
Ορθοπαιδικής Κλινικής
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023

1η Ημέρα εργασιών σε Αίθουσα του Συνεδριακού
& Πολιτιστικού Κέντρου Πανεπιστημίου Πατρών
08:00-09:30Εγγραφές
09:30-10:00Χαιρετισμοί
10:00-10:50ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ I –
ΑΡΧΕΣ
Προεδρείο: Γκλιάτης Ιωάννης, Μέγας Παναγιώτης
10:00-10:15Απεικονιστική Αξιολόγηση και Ταξινόμηση
Καταγμάτων Πυελικού Δακτυλίου
Αθανασίου Βασίλειος
10:15-10:30Απεικονιστική Αξιολόγηση και Ταξινόμηση Καταγμάτων Κοτύλης
Σύγγελος Σπύρος
10:30-10:50Συζήτηση
10:50-11:30ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ II –
ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Προεδρείο: Κανακάρης Νικόλαος, Γκλιάτης Ιωάννης
10:50-11:05Η επείγουσα αντιμετώπιση οξέων περιστατικών
με κακώσεις πυελικού δακτυλίου
Κανακάρης Νικόλαος
11:05-11:20Η επείγουσα αντιμετώπιση οξέων περιστατικών με κακώσεις κοτύλης
Δαρμανής Σπυρίδων
11:20-11:30Συζήτηση
11:30-12:00ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12:00-13:40ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ III –
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ
Προεδρείο: Αθανασίου Βασίλειος, Πρεβεζάς Νικόλαος
12:00-12:15Λαγονοβουβωνική προσπέλαση
Αθανασίου Βασίλειος
12:15-12:30Πρόσθια διαπυελική προσπέλαση (Stoppa)
Παπουτσής Κωνσταντίνος
12:30-12:45Οπίσθια προσπέλαση κοτύλης (Kocher-Langenbeck)
Μουσαφείρης Κωνσταντίνος
12:45-13:00Πρόσθια προσπέλαση πυέλου (Pfannenstiel)
Δαρμανής Σπυρίδων
13:00-13:15Δυο προσπελάσεις για την οστεοσύνθεση καταγμάτων κοτύλης
Κανακάρης Νικόλαος
13:15-13:30Ειδικές προσπελάσεις (ext. iliofemoral, Smith Petersen)
Δαρμανής Σπυρίδων
13:30-13:40Συζήτηση
13:40-14:40ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ
14:40-15:40ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ IV –
ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΥΕΛΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ
Προεδρείο: Μουσαφείρης Κωνσταντίνος, Πρεβεζάς Νικόλαος
14:40-14:55Λήψη αποφάσεων (decision making) και οριστική αντιμετώπιση
κακώσεων πυελικού δακτυλίου
Κανακάρης Νικόλαος
14:55-15:10Κλινική εκτίμηση ασθενούς με κάταγμα πυελικού δακτυλίου.
Αντιμετώπιση σύνθετων κακώσεων και επιπλοκών
Παπουτσής Κωνσταντίνος
15:10-15:40Συζήτηση
15:40-16:40ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ V –
ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΟΤΥΛΗΣ
Προεδρείο: Κανακάρης Νικόλαος, Δαρμανής Σπυρίδων
15:40-15:55Λήψη αποφάσεων (decision making) και οριστική αντιμετώπιση
καταγμάτων κοτύλης
Δαρμανής Σπυρίδων
15:55-16:10Κλινική εκτίμηση ασθενούς με κάταγμα κοτύλης.
αντιμετώπιση σύνθετων κακώσεων και επιπλοκών
Πρεβεζάς Νικόλαος
16:10-16:40Συζήτηση
16:40-17:10ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
17:10-18:30ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ VI –
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ
ΠΥΕΛΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΤΥΛΗΣ
Προεδρείο: Παναγιωτόπουλος Ηλίας, Μέγας Παναγιώτης
17:10-17:25Ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές οστεοσύνθεσης
Αθανασίου Βασίλειος
17:25-17:40Αντιμετώπιση οξέων καταγμάτων κοτύλης με THA
Mέγας Παναγιώτης
17:40-17:55Καθυστερημένη αντιμετώπιση των καταγμάτων κοτύλης
Ζαχαράκης Νικόλαος
17:55-18:10Αλγόριθμος αντιμετώπισης «καταγμάτων ευθραυστότητας»
(fragility fractures)
Διαμαντάκης Γεώργιος
18:10-18:30Συζήτηση

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023

2η Ημέρα Εργασιών σε Αίθουσα Εργαστηρίου
Ανατομίας Πανεπιστημίου Πατρών
10:00-12:00ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΙΣ
ΣΕ ΠΤΩΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
Λαγονοβουβωνική προσπέλαση
Αθανασίου Βασίλειος
Πρόσθια διαπυελική προσπέλαση (Stoppa)
Παπουτσής Κωνσταντίνος
Οπίσθια προσπέλαση κοτύλης (Kocher-Langenbeck)
Πρεβεζάς Νικόλαος
Πρόσθια προσπέλαση πυέλου (Pfannenstiel)
Δαρμανής Σπυρίδων

ΠΡΟΕΔΡΟΙ – ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Αθανασίου Βασίλειος MD, PhD Διευθυντής ΕΣΥ Ορθοπαιδικής Κλινικής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών


Γκλιάτης Ιωάννης Καθηγητής Ορθοπαιδικής Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής Ορθοπαιδικής Κλινικής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών


Δαρμανής Σπυρίδων Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Διευθυντής Ορθοπαιδικής Κλινικής Mediterraneo Hospital, Τμήμα Πυελικής Χειρουργικής & Αναθεωρητικής Χειρουργικής Ισχίου


Διαμαντάκης Γεώργιος Ορθοπαιδικός, Επιμελητής Α’ , Ορθοπαιδική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών


Ζαχαράκης Νικόλαος Συντονιστής Διευθυντής, Β’ Ορθοπαιδικής Κλινικής, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννημάτας»


Κανακάρης Νικόλαος MD, PhD Clinical Director Leeds Major Trauma Centre, Hon Senior Lecturer, University of LEEDS, Leeds Teaching Hospitals NHS Tru


Μέγας Παναγιώτης Καθηγητής Ορθοπαιδικής Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών


Μουσαφείρης Κωνσταντίνος Ορθοπαιδικός, Διευθυντής ΕΣΥ, Ορθοπαιδική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών


Παναγιωτόπουλος Ηλίας Ομότιμος Καθηγητής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών


Παπουτσής Κωνσταντίνος Στρατιωτικός ιατρός, Επιμελητής Ορθοπαιδικής Κλινικής, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών


Πρεβεζάς Νικόλαος Ορθοπαιδικός, Διευθυντής Ορθοπαιδικής Κλινικής, Ιατρικό Περιστερίου, Όμιλος Ιατρικού Αθηνών


Σύγγελος Σπύρος Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Εργαστήριο Ανατομίας, Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών