Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, 2ος όροφος


  +302613603551, +302613603556, fax: +302610994579

Διδακτορικές διατριβές υπό εκπόνηση

Διδακτορικές διατριβές υπό εκπόνηση

  1. Βελτιστοποίηση της χειρουργικής αντιμετώπισης των περιτροχαντηρίων καταγμάτων του ισχίου και σχεδιασμός νέου υβριδικού υλικού οστεοσύνθεσης (12/2014, υποψ Διδάκτωρ Γ. Κυριακόπουλος, Επιβλέπων: Α. Παναγόπουλος)
  2. Συρραφή μηνίσκων γόνατος: Συγκριτική, κλινική, ιστολογική και εμβιομηχανική μελέτη 4 διαφορετικών τεχνικών μηνισκοσυρραφής σε πειραματόζωα (πρόβατα) με ή χωρίς προσθήκη ενισχυτικού επουλωτικού παράγοντα (μυελοκύτταρα ή υαλουρονικό οξύ)». (2/2014, υποψ. Διδάκτωρ Α. Φιλιππόπουλος, Επιβλέπων: Α. Παναγόπουλος )
  3. Κλινικά αποτελέσματα και λειτουργική αποκατάσταση των παρεκτοπισμένων καταγμάτων του άνω πέρατος του βραχιονίου: Προοπτική, τυχαιοποιημένη, συγκριτική μελέτη οστεοσυρραφής, κλειδούμενης πλάκας και συντηρητικής θεραπείας (9/2020, υποψ Διδάκτωρ Ι. Λιανού, Επιβλέπων: Α. Παναγόπουλος)
  4. Προοπτική, συγκριτική, τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη μεταξύ περιφερικής (Cortical Button) και κεντρικής (AperFix AM) ανατομικής μηριαίας στερέωσης του μοσχεύματος ισχιοκνημιαίων (hamstrings) στην αρθροσκοπικά υποβοηθούμενη συνδεσμοπλαστική του προσθίου χιαστού συνδέσμου (10/2015, υποψ. Διδακτωρ Δ. Μυλωνάς, Επιβλέπων: Α. Παναγόπουλος)
  5. Ο ρόλος των χαμηλών επιπέδων βιταμίνης D στα κατάγματα ευθραυστότητας του ισχίου σε ηλικιωμένους ασθενείς. Επίπτωση, διαιτητικοί παράγοντες, χαμηλή οστική πυκνότητα και τα οφέλη της υποκατάστασης. (5/2015, υποψ Διδάκτωρ Γ. Διαμαντάκης, Επιβλέπων: Α. Παναγόπουλος).
  6. Προοπτική κλινική μελέτη της επανατροποποιημένης οστεοτομίας Ludloff. (4/2018, υποψ Διδάκτωρ Γ. Σπηλιωτόπουλος, επιβλέπων Μ. Τυλλιανάκης).
  7. Αντιμετώπιση σηπτικής ψευδάρθρωσης μεταφύσεων κνήμης με τη μέθοδο ΙΙίzαrον (11/2020, υποψ Διδάκτωρ Κ Σιδηρόπουλος, Επιβλέπων: Α. Παναγόπουλος).
  8. Αποκατάσταση ρήξης προσθίου χιαστού συνδέσμου με αυτομόσχευμα από τον τένοντα του τετρακεφάλου. Κλινική και εμβιομηχανική μελέτη (6/2015, Υποψ Διδάκτωρ Ι. Βραχνής, επιβλέπων Γ. Γκλιάτης).