Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, 2ος όροφος


  +302613603551, +302613603556, fax: +302610994579

Δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά

 

 1. Triantafillopoulos IK, Panagopoulos A, Economopoulos D, Papaioannou N. The bone-implant interface biology and potential targets for pharmacological interventions. Acta Orthop Trauma Hell 2017;68(3):68-82.

 

 1. Panagopoulos A, Tatani I, Allom R, Compson J. The role of wrist arthroscopy in diagnostic work-up and pre-operative planning: A systematic analysis of 125 patients with various wrist disorders. Acta Orthop Trauma Hell 2017;68(4):138-145.

 

 1. Α Παναγόπουλος, ΑX. Παπαδόπουλος, Δ. Γιαννίκας, Μ. Τυλλιανάκης. Αμφοτερόπλευρο τραυματικό διατροχαντήριο κάταγμα μηριαίου: περιγραφή περίπτωσης. Acta Orthop Traumatol Hellenica 2002;53:284-86.

 

 1. Orthoscope-Newsletter II, 2013, Xειρουργική τεχνική: ανακατασκευή του έσω επιγονατιδομηριαίου συνδέσμου (MPFL) με τη χρήση αυτομοσχεύματος ημιτενοντώδους, Α Παναγόπουλος, Ι. Τριανταφυλλόπουλος, L. Van Niekerk.

 

 1. Orthoscope-Newsletter III, 2014, Xειρουργική τεχνική: αποκατάσταση ρήξης καταφυτικού τένοντα δικεφάλου βραχιονίου με τη χρήση endobutton. Α. Παναγόπουλος, Π Τσουμπός, Ε Τατάνη, Ι Τριανταφυλλόπουλος.

 

 1. Orthoscope-Newsletter V, 2015, Χειρουργική τεχνική: Εκτεταμένη διαχωριστική οστεοχονδρίτιδα (OCD) έσω μηριαίου κονδύλου: ανακατασκευή υποχόνδριας πλάκας με μονοφλοιώδεις λαγόνιους κυλίνδρους, μικροκατάγματα και εφαρμογή οστεοεπαγωγικής μεμβράνης και stem cells. Α Παναγόπουλος, Ε Τατάνη, Δ Ντουραντώνης, Κ Πανταζής, Η Ηλιόπουλος.

 

 1. Orthoscope-Newsletter VI, 2015, Μετάφραση, πολιτισμική προσαρμογή, εγκυρότητα και αξιοπιστία της Ελληνικής εκδοχής του Constant-Murley Score για ασθενείς με παθολογία στον ώμο. Ντουραντώνης Δ., Παναγόπουλος Α., Ηλιόπουλος Η., Τσουμπός Π, Τατάνη Ε., Σεφερλής Ι., Τυλλιανάκης Μ.

 

 1. Οrthoscope-Newsletter, V, 2015, Αρθροσκοπική αποκατάσταση του ώμου σε παιδιά με περιγεννητική παράλυση βραχιονίου πλέγματος Κόκκαλης Ζ, Μπάλλας E, Μαυρογένης Α.

 

 1. Orthoscope-Newsletter VII, 2016, Αυτόλογη μεταμόσχευση οστεοχόνδρινων κυλίνδρων (mosaic plasty) από την άνω κνημοπερονιαία άρθρωση: μια εναλλακτική πηγή μοσχεύματος σε εκτεταμένες οστεχόνδρινες βλάβες του γόνατος. Α. Παναγόπουλος, Ε Τατάνη, Κ Πανταζής, Η Ηλιόπουλος, Α Κουζέλης, Ι Γκλιάτης

 

 1. Orthoscope-Newsletter IX, 2018, Περιγραφή χειρουργικής τεχνικής: Ανατομική μηριαία στερέωση του μοσχεύματος οπισθίων μηριαίων με τη χρήση του συστήματος AperFix AM (από έσω πόρτα) στην αρθροσκοπικά υποβοηθούμενη συνδεσμοπλαστική του προσθίου χιαστού συνδέσμου. Α. Παναγόπουλος, Δ. Μυλωνάς, Α. Κουζέλης, Ι. Γκλιάτης.

 

 1. Orthoscope-Newsletter X, 2018, Περιγραφή χειρουργικής τεχνικής: Τροποποιημένη τεχνική LaPrade για την αποκατάσταση της οπίσθιας-έξω αστάθειας με τη χρήση αλλομοσχεύματος Αχιλλείου τένοντα. Παναγόπουλος Α, Τριανταφυλλόπουλος Ι, Κουζέλης Α, Τατάνη Ι, van Niekerk L.

 

 1. Orthoscope-Newsletter Arthroscope 2020, Αυτόλογη Μεταμόσχευση Οστεοχόνδρινου Κυλίνδρου σε Ασθενή με Διαχωριστική Οστεοχονδρίτιδα Έξω Επικονδύλου του Αγκώνα: Παρουσίαση περίπτωσης: Πάρχας Ν, Αμπαριώτου Α, Κουζέλης Α, Παναγόπουλος Α.