Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, 2ος όροφος


  +302613603551, +302613603556, fax: +302610994579

Βιβλία, κεφάλαια, συλλογικοί τόμοι

 

 1. Tatani I., Kouzelis A., Panagiotopoulos E. (2020) Femoral Shaft Fractures. In: Giannoudis P. (eds) Fracture Reduction and Fixation Techniques. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-24608-2_17.

 

 1. Bavelou AG, Papanikos EG, Soucacos PN, Kokkalis ZT. (2020) Revision Cubital Tunnel: Surgical Options. In: Sotereanos D, Papatheodorou L. (eds) Compressive Neuropathies of the Upper Extremity. Springer, Cham. pp 161-167. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-37289-7_17.

 

 1. Ntourantonis DI, Kokkalis ZT, Panagiotopoulos E. (2020) Subtrochanteric Femoral Fractures. In: Giannoudis P. (eds) Fracture Reduction and Fixation Techniques. Springer, Cham. pp 215-223. https://doi.org/10.1007/978-3-030-24608-2_16.

 

 1. Παναγόπουλος Α, Βραχνής Ι. (2019) Σκληρυντικά νοσήματα του σκελετού, σε Μεταβολικά νοσήματα των οστών, 6η έκδοση, Γ. Λυρίτης

 

 1. Igoumenou VG, Kokkalis ZT, Mavrogenis AF. (2019)Fasciotomy Wound Management. In: Mauffrey C, Hak DJ, Martin III MP, editors. Compartment Syndrome: A Guide to Diagnosis and Management [Internet]. Cham (CH): Springer; Chapter 9. 2019 Sep 3. PMID: 32091732.

 

 1. Kokkalis ZT, Bavelou A, Soucacos PN. (2018) Reconstruction of the elbow flexion with modified Oberlin procedure. In: “Technical Tips & Tricks For Microsurgery How I Do It”, (Editors) M. Bumbaširević, A. Georgescu, P. N. Soucacos. © Zavod za udžbenike, Beograd, 2018, pp 87-91.

 

 1. Papatheodorou LK, Kokkalis ZT, Sotereanos DG. (2018) Surgical Decompression for Radial Tunnel Syndrome. In: Operative Techniques: Shoulder and Elbow Surgery, (Editors) Donald Lee, Robert J. Neviaser. Publisher: Elsevier; 2 edition (2018), pp 597-602.

 

 1. Soucacos PN, Kokkalis ΖΤ, Zoubos ΑΒ, Johnson ΕΟ. (2016) Surgical Open Palm (McCash) Technique. – Dupuytren’s Contracture, A Clinical Casebook, 2016. Springer International Publishing, pp 137-146.

 

 1. Κόκκαλης ΖΘ, Μπαβέλου Κ. (2016) Παθολογία Τένοντα Τρικεφάλου. Κεφάλαιο 15. Χειρουργική των Τενόντων Άνω και Κάτω Άκρου. Συντάκτες: Β. Κοντογεωργάκος, Π. Παπαγγελόπουλος. Εκδόσεις Κωνσταντάρας, 2016. Σελίδες 117-121.

 

 1. Tatani I., Kouzelis A., Megas P. (2015) Long Term Clinical Outcome of Total Knee Arthroplasty. The Effect Posterior Cruciate Retaining Design. In: Karachalios T. (eds) Total Knee Arthroplasty, pp 125-133, Springer, London

 

 1. Soucacos PN, Kokkalis ZT. (2014) Fractures with Arterial Injury. Chapter 19: In: G. Bentley (ed.), European Surgical Orthopaedics and Traumatology, DOI 10.1007/978-3-642-34746-7_19, Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 2014, pp 179-210.