Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, 2ος όροφος


  +302613603551, +302613603556, fax: +302610994579

Πρώτο βραβείο καλύτερης προφορικής ανακοίνωσης

Πρώτο βραβείο καλύτερης προφορικής ανακοίνωσης στο 6th International Poznan Cource in Shoulder, Elbow and Wrist Surgery (29-30/03/2012) για την εργασία «Intramedullary nailing of humeral fractures. Is really distal locking necessary? » (A. Panagopoulos, M. Tyllianakis, P. Tsoumbos, N. Sfikas, D. Vlachopoulos, K. Anagnostou).