Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, 2ος όροφος


  +302613603551, +302613603556, fax: +302610994579

Βραβείο Καλύτερης Ηλεκτρονικά Ελεύθερης Ανακοίνωσης

Βραβείο Καλύτερης Ηλεκτρονικά Ελεύθερης Ανακοίνωσης στο διαδυκτιακό 76ο Συνέδριο της ΕΕΧΟΤ (14-17/10/2020) για την εργασία «Κλινικά και ακτινολογικά αποτελέσματα της κορακοκλειδικής συγκράτησης με τη χρήση διπλού κουμπιού ρυθμιζόμενου μήκους στα κατάγματα περιφερικού άκρου κλείδας τύπου ΙΙΒ κατά Νeer» Α. Παναγόπουλος, Σ. Παππαγιάννης, Δ. Αβραμίδης, Α Αμπαριώτου, Ζ. Κόκκαλης, Α. Κουζέλης.