Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, 2ος όροφος


  +302613603551, +302613603556, fax: +302610994579

Τμήμα Ορθοπαιδικής Ογκολογίας

Στο τμήμα Ορθοπαιδικής Ογκολογίας αντιμετωπίζονται με σύγχρονο και αποτελεσματικό τρόπο όλοι οι καλοήθεις και κακοήθεις όγκοι του μυοσκελετικού συστήματος μέσω μια πολυκατευθυντικής προσέγγισης και συνεργασίας με τα απαιτούμενα τμήματα Ακτινοδιαγνωστικής, Πυρηνικής Ιατρικής, Ογκολογίας, Παθολογοανατομίας Αιματολογίας και Ακτινοθεραπείας.

 

Συγκεκριμένα διενεργούνται και αντιμετωπίζονται:

 

1. Πλήρης διαγνωστικός προεγχειρητικός έλεγχος μετά την εισαγωγή του ασθενούς

2. Βιοψίες δια λεπτής βελόνης επί κλίνης, αρθροσκοπικές και ανοικτές στο χειρουργείο

3. Διενέργεια αποξέσεων καλοήθων όγκων οστών και οστικών κύστεων

4. Καυτηριασμός με ραδιοσυχνότητες οστεοειδών οστεωμάτων υπό CT

5. En block αφαίρεση κακοήθων οστικών όγκων γόνατος και αντικατάσταση αρθρώσεων με χρήση ειδικών ογκολογικών προθέσεων, όπου απαιτείται

6. Αφαίρεση καλοήθων και κακοήθων όγκων μαλακών μορίων και κάλυψη των ελλειμμάτων με διαφόρους κρημνούς σε συνεργασία με το τμήμα Μικροχειρουργικής και πλαστικής όπου απαιτείται.

7. Αποκατάσταση των δημιουργούμενων οστικών κενών μετά την αφαίρεση όγκων με την χρήση της μεθόδου διατατικής οστεογένεσης Ilizarov.

8. Αφαίρεση όγκων λεκάνης και ώμου με χρήση ειδικών ογκολογικών προθέσεων