Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, 2ος όροφος


  +302613603551, +302613603556, fax: +302610994579

Τμήμα Διατατικής Ιστογένεσης- Επιμηκύνσεων

Η μέθοδος Ilizarov είναι μια μορφή εξωτερικής οστεοσύνθεσης με κυκλικά πλαίσια (δακτυλίους). Οφείλει το όνομά της στον Ρώσο Ορθοπαιδικό Gavril Abramovic Ilizarov o οποίος για πρώτη φορά ανέπτυξε την μέθοδο τη δεκαετία του 60.

 

Το τμήμα καλύπτει όλες τις επεμβάσεις που αφορούν την αποκατάσταση:

 

1. Κακώσεων οστών και αρθρώσεων που έχουν ένδειξη αντιμετώπισης (ανοικτά κατάγματα, κατάγματα με οστικό έλλειμμα)
2. Καταγμάτων με προβλήματα δέρματος ( εγκαύματα, οίδημα, φυσαλίδες κτλ)
3. Συντριπτικών ενδαρθρικών καταγμάτων
4. Συγγενών ή μετατραυματικών παραμορφώσεων οστών και αρθρώσεων
5. Καταγμάτων που έχουν πωρωθεί σε πλημμελή θέση
6. Σηπτικών και άσηπτων ψευδαρθρώσεων
7. Μετατραυματικής αρθρίτιδας ποδοκνημικής με αρθρόδεση
8. Ανισοσκελίας άνω και κάτω άκρων
9. Μετατραυματικής δυσκαμψίας αρθρώσεων
10. Ασθενών με μεγάλα οστικά ελλείμματα (Χρόνια οστεομυελίτιδα, μονήρεις οστικές μεταστάσεις).

 

Δεν εφαρμόζεται η μέθοδος για κοσμητικούς λόγους. Επίσης δεν αντιμετωπίζονται νεογνά και παιδιά λόγω μη επαρκούς μέχρι σήμερα νοσοκομειακής υποδομής.