Τμήμα Σπονδυλικής στήλης

Υπεύθυνος τομέα: Ματζάρογλου Χάρης
Συνεργάτες:

Γενική Περιγραφή

 

Το Τμήμα Σπονδυλικής Στήλης λειτουργεί κάθε και Τετάρτη κάθε μήνα και προσφέρει όλες τις εξειδικευμένες σύγχρονες διαγνωστικές και θεραπευτικές μεθόδους για την αποκατάσταση τραυματικών κακώσεων, εκφυλιστικών αλλοιώσεων, καθώς επίσης των όγκων και των χωροκατακτητικών εξεργασιών της Σπονδυλικής Στήλης.

Πολλές απο τις παθολογικές καταστάσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν με ελάχιστα παρεμβατικές χειρουργικές μεθόδους MISS (Minimal Invasive Spine Surgery) όπως είναι η Κυφοπλαστική, η Σπονδυλοπλαστική, η Δισκοπλαστική, η Διαδερμική Σπονδυλοδεσία κ.α.

Η ανάπτυξη τεχνικών της Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής της  σπονδυλικής στήλης (Minimal Invasive Spine Surgery) προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα για τον ασθενή, και κυρίως: τις πολύ μικρότερες τομές, τις λιγότερες βλάβες των ιστών, την μηδενική απώλεια αίματος, και τον ελάχιστο μετεγχειρητικό πόνο που επιφέρει την γρηγορότερη κινητοποίηση των ασθενών, ενώ τέλος και το κοσμητικό αποτέλεσμα είναι σαφώς ανώτερο.

Στο τμήμα μας πραγματοποιούνται οι κάτωθι χειρουργικές επεμβάσεις και τεχνικές :

Σταθεροποίηση καταγμάτων θωρακικής και οσφυικής μοίρας της ΣΣ

Σταθεροποίηση καταγμάτων αυχενικής μοίρας της ΣΣ

Κυφοπλαστική και Σπονδυλοπλαστική σπονδύλων (οστεοπορωτικά κατάγματα)

Radiofrequency Ενδο-δισκική Ηλεκτροθερμική Θεραπεία (RF Intradiscal Electrothermal Therapy)

Οσφυική Νευροτομή με Ραδιοσυχνότητα (Lumbar Radiofrequency Neurotomy)

Διαδερματική Δισκοπλαστική με Laser (Percutaneous Laser Discoplasty)

Διαδερματική Πλαστική του πηκτοειδούς πυρήνα του Δίσκου  (Percutaneous Disc Nucleoplasty)

Ενδοσκοπική δισκεκτομή Οσφυικής Μοίρας (Lumbar Disc Microsurgery)

Η αξονική διασωματική σπονδυλοδεσία (Axia-LIF) με προσπέλαση από τον κόκκυγα.

Εντελώς πλάγια διασωματική σπονδυλοδεσία (XLIF) με προσπέλαση από τα  πλάγια του κοιλιακού τοιχώματος.

Απονεύρωση οπισθίων σπονδυλικών αρθρώσεων με ραδιοσυχνότητες (RF facet Denervation)

Επισκληρίδια έγχυση διαμέσου των μεσοσπονδυλίων τρημάτων

Έγχυση στις οπίσθιες σπονδυλικές αρθρώσεις (Facet block)