Τμήμα Άκρας χειρός - Μικροχειρουργικής

Υπεύθυνος τομέα: Τυλλιανάκης Μίνως

Γενική Περιγραφή

Το ειδικό ιατρείο άκρας χειρός λειτουργεί κάθε 1η και 3η Δευτέρα εκάστου μηνός στα πλαίσια των τακτικών ιατρείων της Πανεπιστημιακής Ορθοπαιδικής Κλινικής. Σε αυτό γίνονται οι πρώτες εξετάσεις, οι επανεξετάσεις και η μετεγχειρητική παρακολούθηση.

Στο Τμήμα αντιμετωπίζονται όλες οι παθήσεις και κακώσεις της πηχεοκαρπικής και της άκρας χειρός και συγκεκριμένα:

Συγγενείς αναπτυξιακές δυσπλασίες: που αντιμετωπίζονται με ποικίλες επανορθωτικές επεμβάσεις στα οστά και τα μαλακά μόρια

Τένοντες: τενοντίτιδες, τενοντοελυτρίτιδες, διατομές τενόντων που συρράπτονται με διάφορες τεχνικές, τενοντομεταφορές, τενόντια μοσχεύματα

Νεύρα: συμπιεστικές περιφερικές νευροπάθειες μέσου, ωλενίου και κερκιδικού νεύρου που αντιμετωπίζονται με αποσυμπίεση, ειδικότερα αποσυμπίεση καρπιαίου σωλήνα και καναλιού του Guyon, συρραφές διαταμέντων νεύρων, νευρικά μοσχεύματα

Οστά και αρθρώσεις:

εξαρθρήματα αρθρώσεων (οξεία και χρόνια αστάθεια)

οστεοσύνθεση καταγμάτων

ψευδαρθρώσεις καταγμάτων και πωρώσεις σε πλημμελή θέση

ψευδαρθρώσεις σκαφοειδούς με λαγόνιο ή αγγειούμενο μόσχευμα

αρθρίτιδες οστών του καρπού (αρθροπλαστική ή αρθροδέσεις)

 

Επίσης αντιμετωπίζονται

- άσηπτη νέκρωση του μηνοειδούς (Kienboeck) με βράχυνση κερκίδος και αγγειούμενο μόσχευμα

- όγκοι μαλακών μορίων και οστών με αφαίρεση και αντίστοιχη κάλυψή τους, ελλείμματα μαλακών μορίων με κρημνούς δερματικούς, δερμοπεριτονιακούς, μυικούς τοπικούς ή απομακρυσμένους. Οι τεχνικές αυτές χρησιμοποιούνται και σε άλλες περιοχές του σώματος σε συνδυασμό με μικροχειρουργική όπου αυτό απαιτείται

- νόσος Dupuytren με χειρουργικές και μη χειρουργικές μεθόδους

- βραχύνσεις οστών με επιμήκυνση με τη μέθοδο Ilizarov

- σπαστικότητα άκρων με ενέσεις Botox

- λοιμώξεις που αντιμετωπίζονται με συνδυασμό αντιβιοτικών σχημάτων και χειρουργικών επεμβάσεων

- δυσκαμψίες αρθρώσεων με φυσιοθεραπεία και χειρουργική λύση των συμφύσεων


Επί του παρόντος δεν αντιμετωπίζονται παθήσεις και κακώσεις της παιδικής ηλικίας πλην εξαιρέσεων. Επίσης δεν γίνονται επί εκτάκτου ή επειγούσης βάσεως εγχειρήσεις μικροχειρουργικής.