Τμήμα Διατατικής Ιστογένεσης- Επιμηκύνσεων

Υπεύθυνος τομέα: Κουζέλης Αντώνης
Συνεργάτες:

Γενική Περιγραφή

Κάθε 1η και 3η Παρασκευή εκάστοτε μηνός λειτουργεί το Ιατρείο Διατατικής Ιστογένεσης στα πλαίσια των τακτικών εξωτερικών ιατρείων.

Γενική Περιγραφή

Η μέθοδος Ilizarov είναι μια μορφή εξωτερικής οστεοσύνθεσης με κυκλικά πλαίσια (δακτυλίους). Οφείλει το όνομά της στον ρώσο Ορθοπαιδικό Gavril Abramovic Ilizarov o οποίος για πρώτη φορά ανέπτυξε την μέθοδο από την δεκαετία του 60.

Το τμήμα καλύπτει όλες τις επεμβάσεις που αφορούν την αποκατάσταση:

1. Κακώσεων οστών και αρθρώσεων που έχουν ένδειξη αντιμετώπισης με την μέθοδο. (Ανοικτά κατάγματα, κατάγματα με οστικό έλλειμμα)

2. Καταγμάτων με προβλήματα δέρματος ( εγκαύματα, οίδημα, φυσαλλίσες κτλ)

3. Συντριπτικών ενδαρθρικών καταγμάτων

4. Συγγενών ή μετατραυματικών παραμορφώσεων οστών και αρθρώσεων

5. Καταγμάτων που έχουν πωρωθεί σε πλημμελή θέση

6. Σηπτικών και άσηπτων ψευδαρθρώσεων

7. Μετατραυματικής αρθρίτιδας με αρθρόδεση

8. Ανισοσκελίας άνω και κάτω άκρων

9. Μετατραυματικής δυσκαμψίας αρθρώσεων

10 Ασθενών με μεγάλα οστικά ελλείμματα (Χρόνια οστεομυελίτιδα, μονήρεις οστικές μεταστάσεις).


.
Δεν εφαρμόζεται η μέθοδος για κοσμητικούς λόγους. Επίσης δεν αντιμετωπίζονται νεογνά και παιδιά λόγω μη επαρκούς μέχρι σήμερα υποδομής.