Τμήμα Οστεοπόρωσης και Μεταβολικών Νοσημάτων

Συνεργάτες:

Γενική Περιγραφή

Η οστεοπόρωση είναι χρόνια πάθηση του μεταβολισμού των οστών, κατά την οποία παρατηρείται σταδιακή μείωση της πυκνότητας και ποιότητάς τους, με αποτέλεσμα αυτά με την πάροδο του χρόνου να γίνονται πιο εύθραυστα και λεπτά. Έτσι προκαλείται αυξανόμενος κίνδυνος κατάγματος (σπασίματος) των οστών, καθώς μειώνεται η ανθεκτικότητα και η ελαστικότητά τους.

Κύριοι παράγοντες κινδύνου είναι για την εμφάνιση οστεοπώρωσης είναι:

1 . Η ελαττωμένη κορυφαία οστική μάζα και

2. Ο αυξημένος ρυθμός οστικής απώλειας.

Το Ιατρείο Οστεοπόρωσης και Μεταβολικών Νοσημάτων των Οστών λειτουργεί στον χώρο των εξωτερικών ιατρείων της Ορθοπεδικής κλινικής κάθε Παρασκευή 9.00-12.00.

Στο Ιατρείο παρέχονται συμβουλές για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την διάγνωση και αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης. Προγραμματίζονται όλες οι αναγκαίες εργαστηριακές και ακτινολογικές εξετάσεις για τον έλεγχο τόσο της πρωτοπαθούς όσο και της δευτεροπαθούς οστεοπώρωσης. Σχεδιάζεται η εξατομικευμένη για κάθε ασθενή θεραπευτική προσέγγιση καθώς και η σε τακτά χρονικά διαστήματα παρακολούθηση της ανταπόκρισης του στην αγωγή αυτή.