Κατάγματα διαφύσεων αυλοειδών οστών

Τίτλος

Κατάγματα διαφύσεων αυλοειδών οστών

Συγγραφείς

Η. Λαμπίρης

Στοιχεία Δημοσίευσης

Acta Orthopedica Creta: 4 / 4, σελ. 13-17, 1995