Επιδημιολογική μελέτη καταγμάτων ισχίου στην Πάτρα (1989-1992)

Τίτλος

Επιδημιολογική μελέτη καταγμάτων ισχίου στην Πάτρα (1989-1992)

Συγγραφείς

Α. Καραγιάννης, Π. Μέγας, Η. Λαμπίρης

Στοιχεία Δημοσίευσης

ΟΣΤΟΥΝ, Εκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών (ΕΕΜΜΟ), τόμος 12, τεύχος 1, Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2001