Η Οστεοσύνθεση των Περιτροχαντηρίων Καταγμάτων με Gamma-Nail. Κλινική και Εμβιομηχανική Μελέτη

Τίτλος

Η Οστεοσύνθεση των Περιτροχαντηρίων Καταγμάτων με Gamma-Nail. Κλινική και Εμβιομηχανική Μελέτη

Συγγραφείς

Π. Μέγας, Η. Λαμπίρης, Σ. Σκριβιλιωτάκης, Β. Συριόπουλος

Στοιχεία Δημοσίευσης

Ελληνική Χειρ/κή Ορθ/κή & Τραυματολογία,ActaOrthop. Hellenica: 46 /3,p. 307-318, 1995