Συνδυασμένα κατάγματα της διάφυσης του μηριαίου με το άνω ή και κάτω πέρας αυτού

Τίτλος

Συνδυασμένα κατάγματα της διάφυσης του μηριαίου με το άνω ή και κάτω πέρας αυτού

Συγγραφείς

Η. Λαμπίρης, Δ. Γιαννίκας, Π. Μέγας, Γ. Γαλανόπουλος

Στοιχεία Δημοσίευσης

Archives of Hellenic Medicine: (υπό δημοσίευση αποδεκτό, 2 / 2000)