Η μέχρι σήμερα εμπειρία μας από την ολική αρθροπλαστική του γόνατος

Τίτλος

Η μέχρι σήμερα εμπειρία μας από την ολική αρθροπλαστική του γόνατος

Συγγραφείς

H. Παναγιωτόπουλος, Α. Κουζέλης, Χ. Ματζάρογλου, Η. Λαμπίρης

Στοιχεία Δημοσίευσης

Ορθοπαιδική: 13 / 3, σελ. 83-87, 2000