Μελέτη της Βιολογικής Στερέωσης και Πρόγνωση της Εκβασης στην Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου χωρίς Τσιμέντο, με τη Χρήση Ποσοτικής Spect-Ανάλυσης της Πρόληψης 99mTc-MDP

Τίτλος

Μελέτη της Βιολογικής Στερέωσης και Πρόγνωση της Εκβασης στην Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου χωρίς Τσιμέντο, με τη Χρήση Ποσοτικής Spect-Ανάλυσης της Πρόληψης 99mTc-MDP

Συγγραφείς

Π.Η. Ζουμπούλης, Π. Μέγας, Δ. Αποστολόπουλος, Κ. Καλατζής, Η.Ε. Λαμπίρης, Π. Βασιλάκος

Στοιχεία Δημοσίευσης

Ελληνική Πυρηνική Ιατρική: 1 / 2: σελ. 112-125, 1998