Ελληνικά περιοδικά

Posters | Ελληνικά περιοδικά | Ξενόγλωσσες Δημοσιεύσεις | Πρακτικά συνεδρίων του εξωτερικού

1. Επιδημιολογική μελέτη καταγμάτων ισχίου στην Πάτρα (1989-1992), Α. Καραγιάννης, Π. Μέγας, Η. Λαμπίρης
2. Η μέχρι σήμερα εμπειρία μας από την ολική αρθροπλαστική του γόνατος, H. Παναγιωτόπουλος, Α. Κουζέλης, Χ. Ματζάρογλου, Η. Λαμπίρης
3. Χειρουργική θεραπεία καταγμάτων θωρακικής και οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης – Χρήση διαυχενικών συστημάτων, H. Λαμπίρης, Σ. Σκριβιλιωτάκης, Χ. Ματζάρογλου
4. Εκφυλιστική νόσος ΟΜΣΣ – Διαυχενικά συστήματα, Σ. Σκριβιλιωτάκης, Η. Λαμπίρης
5. Επιπλοκές της οπίσθιας διαυχενικής σπονδυλοδεσίας της ΘΟΜΣΣ και ΟΜΣΣ, Π. Σταύρος, Η. Λαμπίρης
6. Διευρυμένες ενδείξεις ενδομυελικής ήλωσης, Π. Μέγας, Η. Παναγιωτόπουλος, Η. Λαμπίρης
7. InVivo μελέτη της περιπροθετικής μεταφοράς φορτίων από το μηριαίο στέλεχος, στην ολική αρθροπλαστική του ισχίου χωρίς τσιμέντο: 4ετής παρακολούθηση, Π. Ζουμπούλης, Π. Μεγας, Δ. Αποστολόπουλος, Κ. Γιαννάκενας, Τ. Σπυριδωνίδης, Π. Βασιλάκος, Η. Λαμπίρης
8. Συνδυασμένα κατάγματα της διάφυσης του μηριαίου με το άνω ή και κάτω πέρας αυτού, Η. Λαμπίρης, Δ. Γιαννίκας, Π. Μέγας, Γ. Γαλανόπουλος
9. Ταξινόμηση και θεραπεία των συνδυασμένων καταγμάτων της διάφυσης του μηριαίου με το άνω ή και κάτω πέρας αυτού, Η. Λαμπίρης, Δ. Γιαννίκας, Π. Μέγας, Γ. Γαλανόπουλος
10. Η αντιμετώπιση των υπερκονδυλίων καταγμάτων του μηριαίου με ανάστροφη ενδομυελική ήλωση, Μουσαφείρης, Π. Δημακόπουλος, Γ. Γαλανόπουλος, Η. Λαμπίρης
11. Μελέτη της Βιολογικής Στερέωσης και Πρόγνωση της Εκβασης στην Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου χωρίς Τσιμέντο, με τη Χρήση Ποσοτικής Spect-Ανάλυσης της Πρόληψης 99mTc-MDP, Π.Η. Ζουμπούλης, Π. Μέγας, Δ. Αποστολόπουλος, Κ. Καλατζής, Η.Ε. Λαμπίρης, Π. Βασιλάκος
12. Η σημασία των βιολογικών προδιαθεσικών παραγόντων και της οστεοπόρωσης στα κατάγματα άνω πέρατος μηριαίου, Η. Λαμπίρης, Μ. Τυλλιανάκης, Η. Παναγιωτόπουλος, Π. Ζουμπούλης,Δ. Κούσουλας
13. Πολυκεντρική μελέτη ενδομυελικών ηλώσεων στον ελληνικό χώρο, Η. Λαμπίρης, Π. Ζουμπούλης, Γ. Καριώρης, Γ. Αναστόπουλος,Α. Ασημακόπουλος, Γ. Σκουτέρης, Γ. Κάλος, Γ. Κούλαλης, Κ. Αντοίδης
14. Αντιμετώπιση καταγμάτων διάφυσης οστών αντιβραχίου χαμηλής και υψηλής κινητικής ενέργειας, Δ. Κανελλόπουλος, Η. Παναγιωτόπουλος, Μ. Τυλλιανάκης, Π. Γιανναδάκης, Η. Λαμπίρης
15. Η σημασία της οστεοπόρωσης, της συντριπτικότητας του κατάγματος και της μετεγχειρητικής σταθεροποίησης στα κατάγματα άνω πέρατος μηριαίου, Λαμπίρης. H
16. Η Οστεοσύνθεση των Περιτροχαντηρίων Καταγμάτων με Gamma-Nail. Κλινική και Εμβιομηχανική Μελέτη, Π. Μέγας, Η. Λαμπίρης, Σ. Σκριβιλιωτάκης, Β. Συριόπουλος
17. Αντιμετώπιση Οστικών Ελλειμμάτων με τη Μέθοδο Ilizarov, Η. Λαμπίρης, Π. Γιανναδάκης, Ν. Βανδώρος, Η. Παναγιωτόπουλος,Δ. Κανελλόπουλος
18. Η Χρήση των Υπερήχων στο Μετεγχειρητικό Ελεγχο των Επιμηκύνσεων των Μακρών Οστών, Π. Γιανναδάκης, Η. Λαμπίρης, Σ. Γιαρμενίτης, Ν. Βανδώρος, Κ. Μουσαφείρης
19. Κατάγματα διαφύσεων αυλοειδών οστών, Η. Λαμπίρης
20. Functional plating of fractures and osteotomies stress distributiononto the new sliding plate, Η. Παναγιωτόπουλος, Α. Φόρτης, Η. Λαμπίρης, Γ. Παπαδόπουλος