Διδακτορικές Διατριβές

Υποψήφιος Διδάκτωρ Τίτλος Επιβλέπων Καθηγητής
Παπαδόπουλος Χ. Ανδρέας Αντικατάσταση εξωτερικής οστεοσύνθεσης από ενδομυελικό ήλο στη φάση σταθεροποίησης της οστικής επιμήκυνσης Τυλλιανάκης Μίνως
Κασιμάτης Γεώργιος Κακώσεις κατώτερης αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης: αντιμετώπιση και επιπλοκές που σχετίζονται με τη μέθοδο της σπονδυλοδεσίας
Σύγγελος Σπύρος Οι μεταλλοπρωτεάσες και οι ενδογενείς αναστολείς τους από περιπροθετικούς ιστούς άσηπτα χαλαρωμένων προθέσεων αρθροπλαστικής. Επίδραση των μη-στεροειδών αντιφλεγμονώδων φαρμάκων στην παραγωγή τους καθώς και στην παραγωγή κυτταροκινών και προσταγλανδίνης E Παναγιωτόπουλος Ηλίας
Αθανασίου Βασίλειος Πειραματική συγκριτική μελέτη αναγγείων μοσχευμάτων για την πλήρωση οστικών ελειμμάτων Μέγας Παναγιώτης
Παναγόπουλος Ανδρέας Σύνθετα (2, 3 και 4 τμημάτων) κατάγματα άνω πέρατος βραχιονίου. Διάγνωση, χειρουργική αντιμετώπιση και λειτουργική αποκατάσταση