Παναγιωτόπουλος Ηλίας

Θέση: Καθηγητής-Διευθυντής
Τηλέφωνο:
2613-603555
Fax:
2610994657
Email:
Διευθυντής Τμήματος: Εμβιομηχανική, Στατιστική, Ορθοπαιδική Ογκολογία

Διδασκαλία

Βιογραφικό Σημείωμα

Παρούσα Θέση

Καθηγητής - Διευθυντής της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Πατρών, ΠΓΝΠ

Σπουδές

 • Εγκύκλιες σπουδές - Γυμνάσιο Αρρένων Αμαρουσίου (Αθηνών)
 • Πτυχίο Ιατρικής - Ιατρική Σχολή Αθηνών 1978
 • Ειδικότητα Ορθοπαιδικής - Ορθ/κή Κλινική Παν/μίου Αθηνών (ΚΑΤ) Κηφισιάς

Εκπαίδευση στο εξωτερικό

· Orthop. Dept. University Hospital Νοttingham UK, 03/1984- 07/1987

· Albert Einstein College of Medicine of Yeshiva University-New York 10/1997-01/1998.

Νοσοκομειακές & Πανεπιστημιακές θέσεις

ΝοσοκομειακΗ ΣταδιοδρομΙα πγνπ:

 • Επιμελητής Β' από 05.07.1987
 • Επιμελητής Α' από 21.02.1989

ΑκαδημαϊκΗ ΣταδιοδρομΙα πγνπ:

 • Λέκτορας από 08.11.1990
 • Επίκουρος Καθηγητής από 08.03.1994
 • Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής από 21.07.98.
 • Αναπληρωτής Καθηγητής από 18.02.02.
 • Καθηγητής από 10.04.06

Μέλος επιστημονικών εταιριών

 • Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας (ΕΕΧΟΤ).
 • Κολλέγιο Ελλήνων Ορθοπαιδικών (ΚΕΟΧ)
 • International Society for Fracture Repair
 • British Orthopopaedic Association
 • British Medical Council
 • American Academy of Orthopaedic Surgeons
 • European Society of Sports Traumatology Knee Surgery and Arthroskopy [ESSKA]
 • Gerhard Küntscher Kreis
 • Ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Διατατικής Ιστογένεσης
 • European Society of Biomechanics
 • Ιδρυτικό μέλος Ελληνικής Εταιρείας Σπονδυλικής Στήλης

[Εκπαιδευτικό-διδακτικό έργο] [Οργανωτικό-Διοικητικό έργο]

[Επιστημονικό έργο] [Ερευνητικό έργο]  [Συγγραφικό έργο]


Δημοσιεύσεις