Ανακοινώσεις

Όλες | Μετεκπαιδευτικά Προγράμματα Κλινικής | Συνέδρια | Ανακοινώσεις

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2013

18/10/2012, Ανακοινώσεις

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 2012-2013

AO Host Clinic

22/02/2011, Ανακοινώσεις

Η ΑΟ (Arbeitsgemeindschaft fuer Ostesynthesefragen) είναι ο μεγαλύτερος και πληρέστερος οργανισμός παγκοσμίως ο οποίος ασχολείται με την έρευνα και εκπαίδευση σχετικά με το ορθοπαιδικό τραύμα. Τα τελε...