Ορθοπαιδική 4ου έτους

Διδάσκοντες

Παναγιωτόπουλος Ηλίας, Τυλλιανάκης Μίνως, Μέγας Παναγιώτης, Γκλιάτης Ιωάννης, Παναγόπουλος Ανδρέας, Κουζέλης Αντώνης, Ματζάρογλου Χάρης

Περιγραφή

ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Με το πέρας των θεωρητικών διαλέξεων της Ορθοπαιδικής ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει:

1. Να αναγνωρίζει και να αντιμετωπίζει στο μέτρο των δυνατοτήτων του χώρου τις καταστάσεις που απειλούν την ζωή του πάσχοντος (π.χ. κατάγματα πυελικού δακτυλίου)

2. Να αναγνωρίζει και να αντιμετωπίζει στο μέτρο των δυνατοτήτων του χώρου τις επείγουσες ορθοπαιδικές καταστάσεις (ιππουριδική συνδρομή, ακρωτηριασμοί, ανοικτά κατάγματα).

3. Να αναγνωρίζει τις έκτακτες (μη επείγουσες) ορθοπαιδικές καταστάσεις που χρειάζεται να αντιμετωπιστούν από ειδικό ορθοπαιδικό (κατάγματα, εξαρθρήματα).

4. Να αναγνωρίζει, χωρίς κατ’ ανάγκη να προσδιορίζει επακριβώς, τις χρόνιες ορθοπαιδικές ή σχετιζόμενες με την ορθοπαιδική παθήσεις και να πραγματοποιεί τον κατ’ αρχήν ακτινολογικό και λοιπό εργαστηριακό έλεγχο πριν παραπέμψει τον ασθενή στον ειδικό.

5. Να γνωρίζει τις πιθανές επιπλοκές που οι διάφορες ιατρικές του/της πράξεις μπορεί να προκαλέσουν και να είναι σε θέση να τις αντιμετωπίζει. Να επικοινωνεί εγγράφως ή προφορικώς με συναδέλφους του  πριν παραπέμψει τον ασθενή

Διαλέξεις

- Αρθρίτιδες: Εκφυλιστικές – φλεγμονώδεις (pdf)

- Κακώσεις και παθήσεις ισχίου (pdf)

- Παθήσεις (pdf) και κακώσεις (pdf) περιοχής ώμου

- Παθήσεις και κακώσεις αγκώνα (pdf)

- Παθήσεις και κακώσεις πηχεοκαρπικής - άκρας χειρός (pdf), (pdf)

- Οστικός μεταβολισμός: μικροανατομία και φυσιολογία (pdf)

- Οστεοπόρωση – μεταβολικά νοσήματα (pdf)

- Κακώσεις πυέλου (pdf) - κοτύλης (pdf)

- Κακώσεις (pdf) και παθήσεις γόνατος (pdf)

- Κακώσεις και παθήσεις Σπονδυλικής Στήλης (pdf)

- Λοιμώξεις οστών και αρθρώσεων (pdf)

- Κακώσεις και παθήσεις άκρου ποδός (pdf)

- Όγκοι μαλακών μορίων και οστών (pdf)

- Παιδοορθοπαιδική (παθήσεις και κακώσεις (pdf) στα παιδιά)