Αντιμετώπιση πολυτραυματία

Διδάσκοντες

Παναγιωτόπουλος Ηλίας, Τυλλιανάκης Μίνως, Μέγας Παναγιώτης, Γκλιάτης Ιωάννης, Κουζέλης Αντώνης, Ματζάρογλου Χάρης

Ώρες μαθήματος

Δευτέρα 16.12.2013: 09:00 - 09:30

Τετάρτη 18.12.2013: 08:30-09:30

Πέμπτη 19.12.2013: 08:30-13:30

Παρασκευή 20.12.2013: 08:30-11:30

 

Περιγραφή

Σημειώσεις μαθημάτων

Δευτέρα 16.12.2013 Καθηγητής Ορθοπαιδικής κ. Η. Παναγιωτόπουλος pdf

Τετάρτη 18.12.2013 κ. Χ. Ματζάρογλου, Επιμελητής Α' Ορθοπαιδικής pdf

Τετάρτη 18.12.2013 κ. Α. Παναγόπουλος, Λέκτορας Ορθοπαιδικής pdf

Πέμπτη 19.12.2013 κ. Ι. Γκλιάτης, Επ. Καθηγήτης Ορθοπαιδικής pdf

Πέμπτη 19.12.2013 κ. Α. Παναγόπουλος, Λέκτορας Ορθοπαιδικής pdf

Πέμπτη 19.12.2013 κ. Α. Κουζέλης, Επιμελητής Α' Ορθοπαιδικής pdf

Πέμπτη 19.12.2013 Καθηγητής Ορθοπαιδικής κ. Μ. Τυλλιανάκης pdf

Πέμπτη 19.12.2013 Καθηγητής Ορθοπαιδικής κ. Π. Μέγας pdf

Παρασκευή 20.12.2013 Καθηγητής Ορθοπαιδικής κ. Μ. Τυλλιανάκης pdf

Παρασκευή 20.12.2013 κ. Α. Παναγόπουλος, Λέκτορας Ορθοπαιδικής pdf