Επικοινωνία

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 1. 26500 ΡΙΟ-ΠΑΤΡΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Λιόλη Αθηνά,
ΤΗΛ. 2613603556 & 261360355
ΦΑΞ: 2610994657 & 2610994579
email: orthosecr@med.upatras.gr